GÖREVLER

GÖREV ÜNVANI GÖREV YERİ YILLAR
Dekan AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 2016-2018
Senato Üyesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016-2018
Bölüm Başkanlığı AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2015-…
AÖF İl Koordinatörü AÖF İl Koordinatörlüğü 2011-2015
BAP Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Üniversitesi Rektörlüğü 2011-…2015
Dekan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2009-2015
Meslek Yüksekokulu Müdürü Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokul Müdürlüğü 2006-2009
Yönetim Kurulu Üyelisi

KTÜ Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Ordu Üniversitesi Diş Fakültesi Ordu Üniversitesi İİBF

2004-2006

2007-2015

2009-2015

2009-2015

2010-2015

Dekan Yardımcısı KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi 2004-2005
AÖF İl Koordinatör Yardımcısı AÖF İl Koordinatör Yardımcılığı 2004-2005
Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyelisi KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi 2002-2006
Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Üyelisi Ulusal Ceviz Sempozyumu 2001- …
Uyum Muafiyet Komisyonu Üyelisi KTÜ Ordu Ziraat Fakültesi 1998-1999
Satın Alma Komisyonu ve Muayene Komisyonu Üyelisi YYÜ Ziraat Fakültesi 1995-1996
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı YYÜ Ziraat Fakültesi 1994-1995
Bölüm Başkanlığı YYÜ Ziraat Fakültesi  1993-1996