“Her Ay 126 Üründe Fiyat Değişikliği Gerçekleşiyor”

Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, “Enflasyon hesaplanmasında iklim ve üretim deseni göz önüne alınmalıdır.” dedi.

Gramlarla ifade edilen ve toplam ekonomi içindeki payı da bindelik dilimlerle ifade edilen ürünlerin, enflasyon olarak bütün ekonomik dengemizi sarsıyor olmasının, üzerinde tekrar düşünülmesi gerekilen bir konu olduğunu belirten Başkan Karadeniz, konu hakkında yaptığı açıklamada, “2018 yılı için Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunun ağırlığı 23,03’tür. Bunun anlamı, hane halklarının her 1000 TL’lik tüketim harcamasının yaklaşık 230 TL’sini gıdaya harcadığını göstermektedir. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda, her ay 126 ürünün fiyatında değişim izlenmektedir. Bu grup yaş sebze ve meyve ile işlenmiş ürünler olarak iki başlıkta değerlendirilir. Yaş sebze ve meyvenin bu grup içindeki ağırlığı %20,37, işlenmiş ürünlerin ise %79,63’tür. Bir aile gıdaya ayırmış olduğu 230 TL’nin yaklaşık 46 TL’sini sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan bu gruba ayırmaktadır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki, işlenmiş gıda ürünlerinin bir kısmının ham maddesi bu ürünlerden temin edilmektedir. Yaş meyve ve sebze grubundaki fiyat değişikliği, işlenmiş ürünlere de yansımaktadır. Yaş sebze ve meyve fiyatları haftalık olarak toplanmaktadır. Yaş sebze ve meyve ürünlerinin ağırlıkları, genel enflasyonu etkilediği için ayrıca önem kazanmaktadır. Bu nedenle ailelerin o ürün için ayırdıkları bütçe oldukça önemlidir. Enflasyon sepetindeki ürün ve ağırlıkları TÜİK tarafından yapılan hane halkı tüketim anketleriyle elde edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında önerilerde bulunan Başkan Karadeniz, “Önerimiz, yaş sebze ve meyve grubundaki ürünlerin ağırlıklarının, iklim ve üretim desenine göre yani arz ve talep dengesine göre, daha gerçekçi ağırlıklarla yani ürünün piyasaya arz edildiği miktar, tüketime yansıdığı ağırlıklarla hesaplanmalıdır. Aksi takdirde tarla üretiminden sera üretimine geçiş olan dönemlerde, ekonomik ağırlık olarak gerçeği tam yansıtmayan fiyat değişimleri enflasyon olarak karşımıza çıkacak, bu da her yıl kamuoyunda gerçekçi bir karşılığı olmayan tartışmalara yol açacaktır.” dedi. KARADENİZ EKONOMİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir