İLETİŞİM

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Gölköy Yerleşkesi
Merkez
Bolu
14030
Türkiye

e-Posta: zdf@ibu.edu.tr

Telefon: 0 (374) 253 43 45

Faks: 0 (374) 253 43 46