KİTAPLAR

KİTAPLAR

ŞİFALI MEYVELER (Meyvelerle Tedavi Şekilleri)

3

Prof. Dr.Turan KARADENİZ

Renkli, kuşe
ISBN 9752888674
208 Sayfa

Kitabın önsözünden:

Kimyasal yollarla elde edilen ilaçların yararları şüphesiz tartışılamaz. Bu ilaçlar ilgili alanlarda çalışan bilim adamlarınca yoğun çalışmalar sonrasında elde edilmekte ve insanlığa bir lütuf olarak sunulmaktadır. Ancak, şu gerçek bilinmektedir ki, her bir kimyasal ilacın az veya çok, mutlaka bir yan etkisi bulunmaktadır. Özellikle antibiyotiklerin böbrek ve karaciğer; ağrı kesicilerin mide ve sinir sistemi; sakinleştiricilerin beyin üzerine olan yan etkileri nedeniyle, bu gibi ilaçlarla tekrar geri kazanılan sağlık, yan etkilerle yeniden kaybedilebilmektedir. Dolayısıyla, tabiatta hiçbir yan etkisi bulunmayan yüzlerce bitki yetişmekte ve bu bitkilerden özellikle Asya kıtasında, Türklerin de anayurdu olan Türkmenistan başta olmak üzere, Çin, Sibirya, Moğolistan, Hindistan gibi ülkelerde faydalanılmaktadır. Bu ülkelerde, zorunlu kalınmadıkça, kimyasal ilaçlara başvurulmamakta, çoğu kere hastalar bitkilerle tedavi edilmektedir.

Bu eserde bir meyve türü ile tavsiye edilen her hangi bir tedavi şekli, başka bir meyve türünde de tavsiye edilmiş olabilir. Bunun için, tedaviye, istenilen meyve türü ile başlanmalı; kullanım zamanı belirtilmemişse en az bir hafta, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç kez alınmalı veya uygulanmalı, eğer istenilen iyileşme görülmezse, tavsiye edilen başka bir meyve türü denenmelidir.

Özel bir hazırlama metodu belirtilmemişse, meyve, çiçek, yaprak ve diğer organların taze usaresi tercih edilmelidir. Bu mümkün değilse, bunlar kurutularak, kuru ve güneş almayan bir ortamda saklanıp, gerektiğinde kullanılmalıdır.

Kaynatılarak hazırlanması söylenilenlerin dışında kalan meyve, çiçek ve diğer bitki organları, sıcaklığı 60-70 C° ‘yi geçmeyen sıcak bir suda 12 saat süreyle bekletildikten (demlendikten) sonra kullanılırsa, vitaminleri zararlanmayacağı için, yararı daha fazla görülecektir.

Elma, armut, trabzonhurması, yenidünya gibi meyvelerin, mümkünse kabuklarıyla beraber; portakal ve mandalina gibi meyvelerin ise dilimleri arasında bulunan beyaz liflerin ayıklanmadan, meyvelerle beraber yenilmesi, hem bağırsaklarda meydana gelebilecek kabızlığı önleyecek, hem de bu kabuk ve liflerde bulunan vitamin ve minerallerden istifade etmeyi sağlayacaktır. Bununla beraber, Dünya Sağlık Örgütü günde en az 30 g lifli gıda alınması gerektiğini bildirmektedir. Ülkemizde bu değer 12 g düzeyinde ve oldukça düşük seviyededir.

Bu kitapta, hemen hemen hergün tükettiğimiz meyvelerin sağlık açısından faydaları ve çeşitli hastalıklarda kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur. Yine, tabiatta kendiliğinden yetişmekte olup, tanınmayan birçok çalı ve ağaççıkların da halk hekimliğinde kullanılması durumunda ne gibi faydalar sağlayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, hazırlanan bu kitapta, ülkemizde yetişen veya ülkemizde yetişmediği halde ithal edilerek, belli bir tüketim alanı bulan meyve türlerine; Anadolu’da yetişen ve çok yıllık birer çalı veya ağaççık olan, gerek meyvelerinden gerekse diğer kısımlarından yararlanılan bitkilere yer verilmiştir.

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Meyvelerin Biyokimyasal Özellikleri”; ikinci bölümde “Meyvelerin Beslenme ve İnsan Sağlığı Bakımından Önemi”; üçüncü bölümde ise “Önemli Bazı Meyve Türlerinin Besin İçeriği ve İnsan Sağlığında Kullanımı” üzerinde durulmuş ve 80 bitkinin yetişme bölgeleri, bitkisel özellikleri ve kullanılma alanları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümden daha fazla yararlanabilmek amacıyla, birinci ve ikinci bölümlerin okunmasını tavsiye etmekteyiz. Ayrıca, okuyucularımızın daha kolay yararlanabilmeleri için kitabın sonunda “Etkilerine Göre İndeks”, “Türkçe İndeks”, “Latince İndeks” bölümleri bulunmaktadır. Yine, bazı tıbbı ve biyolojik terimlerin açıklandığı “Terimler Sözlüğü” yer almaktadır.

Çok gayret etmemize rağmen, kitapta gözden kaçan hatalar ve noksanlıklar bulunabilir. Bu durumu okurlarımızın hoşgörülerine bırakarak, kitabın şifa arayan hastalara, ziraat fakültesi öğrencilerine, ziraat mühendislerine, ilgili araştırıcılara ve meyveleri birer vitamin, mineral ve enerji deposu olarak bilip değerlendirenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr.Turan KARADENİZ

Kitabın ücreti: 15 TL, Kargo ücreti (4-5 TL) alıcıya aittir.

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

Şifalı Meyveler kitabını elde etmek için iletişim adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Ordu

e-mail: turankaradeniz@hotmail.com

Tel (İş): 0452-226 52 26

Faks: 0452-234 66 32

—————————————————————————————————–

FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

2

casino online
Yazarlar:

Prof. Dr.Turan KARADENİZ

Prof.Dr.S.Zeki BOSTAN

Prof.Dr.Celal TUNCER

Doç.Dr.Ceyahan TARAKÇIOĞLU

Kitabın ücreti: 10 TL, Kargo ücreti (4-5 TL) alıcıya aittir.

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

Fındık Yetiştiriciliği kitabını elde etmek için iletişim adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Ordu

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com

Tel (İş): 0452-226 52 26

Faks: 0452-234 66 32

—————————————————————————————–

SORULARLA CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

1

Yazarlar:

Prof.Dr.Seyit Mehmet ŞEN

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Y.Doç.Dr.Ömer BEYHAN

Kitabın ücreti: 25 TL, Kargo ücreti (4-5 TL) alıcıya aittir.

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

Sorularla Ceviz Yetiştiriciliği kitabını elde etmek için iletişim adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Ordu

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com

Tel (İş): 0452-226 52 26

Faks:0452-234 66 32

—————————————————————————————–

Giresun Şebinkarahisar Cevizleri

Yazarlar:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Zir. Müh. Turgut Şişman

şebincevizkitabı