KİTAPLAR

KİTAPLAR

ŞİFALI MEYVELER (Meyvelerle Tedavi Şekilleri)

3

Prof. Dr.Turan KARADENİZ

Renkli, kuşe
ISBN 9752888674
208 Sayfa

Kitabın ücreti: Kargo Dahil 60 TL

Kitabı isteme adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /Bolu

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com

Tel: 0542 128 63 28

 

Kitabın önsözünden:

Kimyasal yollarla elde edilen ilaçların yararları şüphesiz tartışılamaz. Bu ilaçlar ilgili alanlarda çalışan bilim adamlarınca yoğun çalışmalar sonrasında elde edilmekte ve insanlığa bir lütuf olarak sunulmaktadır. Ancak, şu gerçek bilinmektedir ki, her bir kimyasal ilacın az veya çok, mutlaka bir yan etkisi bulunmaktadır. Özellikle antibiyotiklerin böbrek ve karaciğer; ağrı kesicilerin mide ve sinir sistemi; sakinleştiricilerin beyin üzerine olan yan etkileri nedeniyle, bu gibi ilaçlarla tekrar geri kazanılan sağlık, yan etkilerle yeniden kaybedilebilmektedir. Dolayısıyla, tabiatta hiçbir yan etkisi bulunmayan yüzlerce bitki yetişmekte ve bu bitkilerden özellikle Asya kıtasında, Türklerin de anayurdu olan Türkmenistan başta olmak üzere, Çin, Sibirya, Moğolistan, Hindistan gibi ülkelerde faydalanılmaktadır. Bu ülkelerde, zorunlu kalınmadıkça, kimyasal ilaçlara başvurulmamakta, çoğu kere hastalar bitkilerle tedavi edilmektedir.

Bu eserde bir meyve türü ile tavsiye edilen her hangi bir tedavi şekli, başka bir meyve türünde de tavsiye edilmiş olabilir. Bunun için, tedaviye, istenilen meyve türü ile başlanmalı; kullanım zamanı belirtilmemişse en az bir hafta, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç kez alınmalı veya uygulanmalı, eğer istenilen iyileşme görülmezse, tavsiye edilen başka bir meyve türü denenmelidir.

Özel bir hazırlama metodu belirtilmemişse, meyve, çiçek, yaprak ve diğer organların taze usaresi tercih edilmelidir. Bu mümkün değilse, bunlar kurutularak, kuru ve güneş almayan bir ortamda saklanıp, gerektiğinde kullanılmalıdır.

Kaynatılarak hazırlanması söylenilenlerin dışında kalan meyve, çiçek ve diğer bitki organları, sıcaklığı 60-70 C° ‘yi geçmeyen sıcak bir suda 12 saat süreyle bekletildikten (demlendikten) sonra kullanılırsa, vitaminleri zararlanmayacağı için, yararı daha fazla görülecektir.

Elma, armut, trabzonhurması, yenidünya gibi meyvelerin, mümkünse kabuklarıyla beraber; portakal ve mandalina gibi meyvelerin ise dilimleri arasında bulunan beyaz liflerin ayıklanmadan, meyvelerle beraber yenilmesi, hem bağırsaklarda meydana gelebilecek kabızlığı önleyecek, hem de bu kabuk ve liflerde bulunan vitamin ve minerallerden istifade etmeyi sağlayacaktır. Bununla beraber, Dünya Sağlık Örgütü günde en az 30 g lifli gıda alınması gerektiğini bildirmektedir. Ülkemizde bu değer 12 g düzeyinde ve oldukça düşük seviyededir.

Bu kitapta, hemen hemen hergün tükettiğimiz meyvelerin sağlık açısından faydaları ve çeşitli hastalıklarda kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur. Yine, tabiatta kendiliğinden yetişmekte olup, tanınmayan birçok çalı ve ağaççıkların da halk hekimliğinde kullanılması durumunda ne gibi faydalar sağlayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, hazırlanan bu kitapta, ülkemizde yetişen veya ülkemizde yetişmediği halde ithal edilerek, belli bir tüketim alanı bulan meyve türlerine; Anadolu’da yetişen ve çok yıllık birer çalı veya ağaççık olan, gerek meyvelerinden gerekse diğer kısımlarından yararlanılan bitkilere yer verilmiştir.

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Meyvelerin Biyokimyasal Özellikleri”; ikinci bölümde “Meyvelerin Beslenme ve İnsan Sağlığı Bakımından Önemi”; üçüncü bölümde ise “Önemli Bazı Meyve Türlerinin Besin İçeriği ve İnsan Sağlığında Kullanımı” üzerinde durulmuş ve 80 bitkinin yetişme bölgeleri, bitkisel özellikleri ve kullanılma alanları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümden daha fazla yararlanabilmek amacıyla, birinci ve ikinci bölümlerin okunmasını tavsiye etmekteyiz. Ayrıca, okuyucularımızın daha kolay yararlanabilmeleri için kitabın sonunda “Etkilerine Göre İndeks”, “Türkçe İndeks”, “Latince İndeks” bölümleri bulunmaktadır. Yine, bazı tıbbı ve biyolojik terimlerin açıklandığı “Terimler Sözlüğü” yer almaktadır.

Çok gayret etmemize rağmen, kitapta gözden kaçan hatalar ve noksanlıklar bulunabilir. Bu durumu okurlarımızın hoşgörülerine bırakarak, kitabın şifa arayan hastalara, ziraat fakültesi öğrencilerine, ziraat mühendislerine, ilgili araştırıcılara ve meyveleri birer vitamin, mineral ve enerji deposu olarak bilip değerlendirenlere faydalı olmasını diliyorum.

—————————————————————————————————–

FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

2

Yazarlar:

Prof. Dr.Turan KARADENİZ

Prof.Dr.S.Zeki BOSTAN

Prof.Dr.Celal TUNCER

Doç.Dr.Ceyahan TARAKÇIOĞLU

Kitabın ücreti: Kargo Dahil 50 TL

 

Kitabı isteme adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /Bolu

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com

Tel: 0542 128 63 28

 

—————————————————————————————–

SORULARLA CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

1

Yazarlar:

Prof.Dr.Seyit Mehmet ŞEN

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Y.Doç.Dr.Ömer BEYHAN

Kitabın ücreti: Kargo Dahil 90 TL

 

Kitabı isteme adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /Bolu

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com

Tel: 0542 128 63 28

—————————————————————————————–

Giresun Şebinkarahisar Cevizleri

şebincevizkitabı

Yazarlar:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Zir. Müh. Turgut Şişman

Kitabın ücreti: Kargo Dahil 60 TL

Kitabı isteme adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /Bolu

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com

Tel: 0542 128 63 28

—————————————————————————————-

Fındık Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler

Yazar

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Kitabın ücreti: Kargo Dahil 70 TL

Kitabı isteme adresi:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /Bolu

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

Tel: 0542 128 63 28

Kitabın Önsözü

Fındık Yetiştiriciliğinde yeni dikim sistemleri ile ilgili ilk çalışmayı 2003 yılında ders notu olarak hazırladıktan sonra ilk tebliği 2004 yılında 3.Fındık Şüra’sında sundum. Türkiye fındık yetiştirme sistemlerinin mutlaka değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu fark ettikten sonra, dünya fındık üretiminde önemli payı olan ülkelerin fındık tarımını incelemek amacıyla Başbakanlık Ajansı Avrupa Birliği Projesi, Erasmus, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Giresun Ziraat Odası Başkanlığı, Ordu Ziraat Odası Başkanlığı, Piraziz Ziraat Odası Başkanlığı ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının fındık ile ilgili projeleri kapsamında 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 ve 2019 yıllarında İtalya, İspanya, Fransa, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelere birden fazla teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştirdim. Bu ülkelerde üretici birlikleri, fındık işletmeleri, fındık fabrikaları, fındık bahçelerini ziyaret ederek, fındıkta aşılama, anaç kullanımı, fidan üretimi, kültürel uygulamalar, fındıkta her alanda kullanılan mekanizasyon, sulama sistemleri, otomatik gübreleme sistemleri, budama, harmanlama ve yeni dikim sistemleri gibi çok detaylı inceleme ve araştırmalar yaparak, 18 yıl gibi uzun bir süre zarfında bu kitabı hazırlamaya çalıştım. Oldukça fazla bir emeğin sonucunda ortaya çıkan ve 345 sayfadan oluşan “Fındık Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler” isimli kitabımı Türk fındık üreticileri ve fındık sektörünün istifadesine sunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ziyaret edilen ülkelerin fındık yetiştiriciliğine dair çok önemli bilgiler elde edilmiş, Türkiye’nin fındık üretiminde bugünkü durumu mukayese edilerek ortaya konulmuş, fındıkla ilgili bu ülkelerle karşılıklı müzakereler sonucu, birçok yeni bilgiler elde edilmiştir. Bununla birlikte, ABD, Şili, Almanya, Sırbistan, İran gibi fındıkta önemli bir yeri olan ülkelerde fındık yetiştiriciliği hakkında, akademik çalışmalarda bulunan araştırıcılar ve fındık üreticileri ile karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunularak, bu ülkelerdeki fındık yetiştiriciliği konusunda güncel bilgilere de bu kitapta yer verilmiştir.Fındık üreticilerinin yaşadıkları sıkıntılar, dünya fındık yetiştiriciliğinin genel talepleri, ülkemiz fındık tarımına bakışları gibi teknik ve kültürel anlamda birçok konu bu kitapta tartışılmıştır. Diğer fındık üreticisi ülkelerde yeni sahaların fındık bahçelerine dönüşümünün yanında, bu ülkelerde yaşlı bahçelerde gençleştirme ve yenileme çalışmalarının da yapıldığı, bu esnada ocak sisteminin terk edilerek, yeni dikim sistemlerinin uygulamaya alındığı, bunun sonucunda birim alandan elde edilen ürün miktarının da arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu ülkelerde dikim yılını takip eden 3-4 yıl boyunca şekil budamasına devam edilerek, kuvvetli bir taç oluşumu sağlamak amacıyla budamaya da ayrı bir önem verildiği saptanmıştır.Fındık üretiminde kullanılan çeşitlerimizin en önemli problemi, dip sürgünü oluşturma eğiliminin yüksek olmasıdır. Bu arzu edilmeyen bir özelliktir. Çünkü sürgünlerin temizlenmesi yılda iki ayrı zamanda (Haziran ve Aralık ayları) yapılmakta, bu durum belirli bir işgücünü gerektirmekte, bu sürgünler gübre ve su tüketimine ortak olmakta, ileride uygulanması kaçınılmaz olacak makinalı hasata geçişi de güçleştirecektir.Dünya literatüründe adı Türk Fındığı olarak geçen, meyvesinin fazla bir ticari değeri olmayan ve kültür fındıklarında önemli bir problem olan dip sürgünü oluşturmayan Corylus colurna L. anacına; pazarda aranan kaliteli meyveleri olan kültür çeşitlerimizden ve aynı zamanda kuvvetli dip sürgünü oluşturma eğilimine sahip Türk fındık çeşitlerinin aşılanarak ağaç formunda yetiştiriciliğe geçilmesi ülkemiz fındık tarımına yapılacak en önemli katkı olacaktır. Fındık tarımında yeni teknikler göz önüne alarak hazırladığımız bu kitabımızı almak isteyenler 0542 128 63 28 nolu telefondan ulaşabilirler.

————————————————————————————————-

Dünyanın En Kaliteli Fındığı Tirebolu Karakaya Havzası

Tombul Fındığı

Yazar

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Kitabın ücreti: Kargo Dahil 40 TL

Kitabı isteme adresi:

Prof.Dr.Turan KARADENİZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi /Bolu

İş Bankası Hesap No: TR360006400000171000768825

Tel: 0542 128 63 28

e-mail:turankaradeniz@hotmail.com